Monday, 23/05/2022 - 00:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Thái

ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC, CÔNG TÁC ƯDCNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

         Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-PGDĐT ngày 10/3/2022 của Phòng GDĐT Đại Từ về việc thực hiện Chương trình dạy học, công tác ứng dụng Công nghệ Thông tin và việc Chuyển đổi số tại trường THCS Tân Thái.

Ngày 21 tháng 3 năm 2022, đoàn kiểm tra của Phòng GDĐT Đại Từ đã tiến hành kiểm tra tại trường THCS Tân Thái cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA:

1. Công tác tổ chức triển khai chương trình dạy học:

1.1. Công tác phổ biến, triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo.

- Nhà trường đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành đến toàn thể đội ngũ CB, GV trong đơn vị theo đúng yêu cầu.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và kịp thời triển khai tổ chức phương án học tập trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong quá trình triển khai kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

- Chủ động, tích cực tham mưu với các cấp chính quyền địa phương, ngành GDĐT để đảm bảo các điều kiện hoạt động giáo dục tại nhà trường.

- Các điều kiện về CSVC, trang thiết bị dạy học, vật tư y tế, phòng học đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động giáo dục.

          1.2. Công tác triển khai phương án dạy học:

- BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn theo các văn bản chỉ đạo và quy định của ngành. Chỉ đạo thực hiện giảng dạy theo đúng tiến độ chương trình, xây dựng thời khóa biểu và lựa chọn hình thức dạy học phù hợp.

- Phân công công tác giảng dạy, chuyên môn phù hợp với trình độ và năng lực của cán bộ, giáo viên và tình hình thực tiễn của nhà trường theo từng thời điểm.

- Nhà trường đã phối hợp các Tổ chuyên môn, ban thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai việc dạy và học trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Chương trình thực hiện đến Tuần 29 của năm học; Dự kiển thời gian hoàn thành chương trình ngày 15/5/2022 kết thúc năm học 25/5/2022;

+ Số CB, Giáo viên tham gia dạy học tập trực tiếp: 16/16

+ Số CB, giáo viên tham gia dạy học trực tuyến: Số buổi 232, số tiết thực hiện: 708 tiết

+ Số CB, giáo viên tham gia dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến: 16/16

+ Số CBGV không đáp ứng được việc dạy học trực tuyến: 0

+ Kế hoạch dạy học (bài soạn): Giáo viên tham gia giảng dạy có đầy đủ

+ Số học sinh tham gia học trực tuyến: 224/224

+ Số buổi, số tiết học trực tuyến: 29 buổi, 708 tiết

+ Số học sinh học dưới hình thức Giáo viên giao nhiệm vụ học tập: 0

+ Số học sinh không được tham dự học trong thời gian nghỉ phòng dịch: Không

2. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

          2.1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

- Nhà trường đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của ngành đến toàn thể đội ngũ CBCCVC và người lao động trong đơn vị theo đúng yêu cầu.

- BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch theo từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị.

- Phân công CB,GV phụ trách từng lĩnh vực CNTT đảm bảo phù hợp với trình độ và năng lực chuyên môn và tình hình thực tiễn của nhà trường.

          2.2. Kết quả thực hiện.

- Việc sử dụng, khai thác hiệu quả các phần mềm, ứng dụng: Nhà trường đã tiến hành cập nhật dữ liệu phần mềm kiểm định, phần mềm quản lý nhà trường, CSDL ngành, quản lý tài sản tương đối đầy đủ.

- Hồ sơ sổ sách điện tử đã thực hiện theo qui định;

III. KIẾN NGHỊ.

1. Đối với nhà giáo:                

- Cần tiếp tục tích cực học tập và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác dạy học nhằm nâng cao phương pháp giảng dạy và chất lượng giáo dục.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, quan tâm đến học sinh trong quá trình lên lớp, tăng cường sự tương tác giữa thầy cô giáo với học sinh.

2. Đối với nhà trường.

- Tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện toàn bộ hệ thống hồ sơ, số sách, kế hoạch chuyên môn đảm bảo phù hợp với điều kiện dạy học trong tình hình phòng, chống dịch tại đơn vị theo đúng yêu cầu.

          - Tiếp tục triển khai, duy trì có chất lượng các hình thức dạy học, đảm bảo tiến độ chương trình kết thúc năm học, duy trì tốt nề nếp dạy và học.

          - Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đặc biệt là chất lượng kế hoạch dạy học, chất lượng giảng dạy khi lên lớp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

- Triển khai việc sử dụng, khai thác hiệu quả các phần mềm, ứng dụng theo đúng chỉ đạo của ngành; thường xuyên cập nhật dữ liệu phần mềm đảm bảo đầy đủ, kịp thời các số liệu theo đúng yêu cầu.

- Yêu cầu nhà trường thực hiện nghiêm túc hoạt động dạy thêm học thêm theo đúng tinh thần tại Thông tư 17 của Bộ GDĐT ban hành, trong quá trình thực hiện đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp đã chỉ đạo theo đúng yêu cầu.

 

 

          

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 05 : 1.574
Năm 2022 : 9.842