Sunday, 22/05/2022 - 23:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Thái

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9 NĂM HỌC 2021-2022

1. Mục đích:

- Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục huyện Đại Từ giai đoạn 2021-2025.

 - Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 trên phạm vi toàn Huyện qua đó đánh giá chất lượng giáo dục của học sinh nhằm đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục đại trà nói riêng.

 - Xác định mức độ đạt được so với mục tiêu, chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh .

 - Đánh giá chất lượng dạy học và tính nghiêm túc trong việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục của các nhà trường, địa phương.

 - Định hướng cho học sinh lớp 9 tiếp cận với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT), trang bị cho các học sinh những kỹ năng nhất định khi làm bài thi, đồng thời phát hiện kịp thời những kiến thức cơ bản học sinh còn yếu. Trên cơ sở đó các trường xây dựng kế hoạch ôn tập để học sinh có kiến thức đảm bảo bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 có chất lượng hơn.

2. Đối tượng, phạm vi khảo sát

a. Đối tượng: Học sinh đang học lớp 9 năm học 2021- 2022

b. Quy mô: Tất cả học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở THCS Tân Thái

3. Thời gian, địa điểm tổ chức khảo sát

a.Thời gian: Ngày 09/4/2022

b. Địa điểm: Tổ chức khảo sát tại trường THCS Tân Thái. Trường THCS Tân Thái thành lập một Hội đồng khảo sát. Nhà trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng; Chủ tịch Hôi đồng khảo sát có trách nhiệm tổ chức thực hiện kỳ khảo sát theo đúng Qui chế thi của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.  

 3. Bài thi khảo sát, hình thức, thời gian làm bài

- Tổ chức khảo sát 03 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

 

Môn Thi

Hình thức

Thời gian

Thang điểm

Số bài/số câu trong đề

Ngữ Văn

100% tự luận

120 phút

10 điểm

06 câu

Toán

100% tự luận

120 phút

10 điểm

10 câu

Tiếng Anh

Trác nghiệm

60 phút

10 điểm

9 bài – 40 câu

 

- Thực hiện khảo sát đảm bảo đúng quy trình của việc tổ chức một kỳ thi, công khai, khách quan, minh bạch, đánh giá chính xác chất lượng bài làm của học sinh.

- Sau đây là một số hình ảnh cảu các em học sinh dự thi khảo sát 3 môn:  Toán Văn -  Anh.

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 518
Tháng 05 : 1.573
Năm 2022 : 9.841